سبد خرید

0 out of 5

مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می‌کند

4.75 
«مرد لاابالی» شخصیت اصلی این رمان نمونه بارز دیکتاتوری ست که دوره اش به سر آمده و بادکنک قرمز نماد مردم جامعه ای ست که تمام ارزش هایش رو به پایان است.