سبد خرید

0 out of 5

موعود

4.95 
سیامک ایثاری نویسنده‏ی است خوزستانی متولد سال 1350. موعود اولین از اوست. شخصیت‏های رمان موعود، کورمال‏کورمال و خوابناک، در میان ظلمت به پیش می‏آیند و سوی روشنی گام برمی‏دارند. موعود رمانی است در ستایش امید... ... این را هم مدیون ماریا بودم. زَهره‏ی شیر می‏خواهد آدم توی این شرایط دوام بیاورد. شاید برای همین در برابرش احساس خجالت می‏کردم، احساسی...