سبد خرید

0 out of 5

نبودن

4.95 
مجموعه داستان «نبودن» شامل 6 داستان است که بیشتر داستان هایش را در فاصله ی سال های 86 تا 88 نوشته ام، بیشتر داستان های این مجموعه از تم واحدی پیروی می کنند و اسم کتاب هم برگرفته از همین مضمون واحد است. «بیات» درباره ی مضمون داستان های این مجموعه می گوید:« فقدان روابط انسانی و خلایی که در...