بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

از پشت میز عدلیه: خاطرات طنز یک قاضی دادگستری

5.95 
اثر فوق مجموعه ای است از خاطرات واقعی یک قاضی دادگستری که از پرونده های معمولی و موضوعات روزمره و جالب قضایی و برخوردش با مردم عادی (با حفظ حریمبیشتر بخوانید