سبد خرید

0 out of 5

ماه غمگین، ماه سرخ

11.75 
رضا جولایی در این داستان به سراغ یک ماجرای تاریخی می‌رود و آن را با عناصر داستان ترکیب می‌کند تا نتیجه‌ای لذت‌بخش و جذاب حاصل شود.