سبد خرید

0 out of 5

سبت

15.55 
داستان چهار شخصیت دارد. احمد و همسرش افسانه، بهرام پسرعمویش و حسین که دوست مشترک همه است! هرچند به نظر می‌رسد احمد قهرمان اصلی داستان است اما نویسنده حواسش به دیگر شخصیت‌هایش هم بوده است و وارد زندگی هرکدامشان می‌شود... احمد که تلاش می‌کند درباره مرگ بنویسد، ذهنش درگیر مرگ‌هایی است که دور و برش را فراگرفته‌اند. سلسله از دست...