سبد خرید

0 out of 5

ملک گرسنه

10.55 
قسمت هایی از کتاب ملک گرسنه (لذت متن) بخشی از مقدمه ی ژان کلود کریر بر کتاب: شمس تبریزی شخصیت شگفت انگیزی است. شفاف و تیره در جست وجوی دوباره زاییدن، شکل دادن و ساختن پیر و مرادی است که باید او را ترک، انکار و شاید فراموش کند. این مراد، این شیخ، این شهنشه بیان، این شاعر تنومند، شخص...
در حال بارگذاری ...