سبد خرید

0 out of 5

ج

7.95 
بخشی از کتاب: «یک‌بار همین آخری‌ها، به‌سختی، خیلی به‌سختی گفت: همه خسته شدیم. گفتم: این حرف رو نزن. گفت: پرستار خسته شده. گفتم: خب عوضش می‌کنیم. گفت: خواهرتم خسته شده. گفتم: اونم عوض می‌کنیم. خندید. خیلی خندید و بعد ساکت شد. گفتم: مامان. گوشی دستش بود ولی جواب نداد. ندید می‌دانستم که بغض کرده.»
در حال بارگذاری ...