سبد خرید

0 out of 5

شب گم‌شده

9.25 
شب گم‌شده شامل ده داستان متفاوتی است که نویسنده از این دو مجموعه گزینش و ویرایش کرده تا نمایندۀ کارنامۀ ادبی او در دهۀ هشتاد باشند.