سبد خرید

0 out of 5

مشتری شنبه ها

4.95 
ژرژ ژوزف کریستین سیمنون (۱۹۰۳ - ۱۹۸۹)، نویسنده بلژیکی رمان‌های پلیسی است. رمان‏‌های سیمنون، که مهمترین آن‌ها نیز به فارسی ترجمه شده، آمیزه‏‌ای از پرداخت استادانه و کالبدشکافی هوشمندانه‏‌ روان انسان‏هاست. وی ترس‌‏ها، عقده‏‌های روانی، گرایش‏‌های ذهنی و وابستگی‌هایی را توصیف می‌کند که زیر نقاب زندگی معمولی و یکنواخت روزمره پنهان است و ناگهان با انفجاری غیرمنتظره به خشونت و...