سبد خرید

0 out of 5

بینایی (گالینگور)

10.95 
قسمت هایی از کتاب بینایی (لذت متن) فقط کافی بود به هشتاد و سه درصد مردمی فکر کرد که رأی سفید داده بودند. آن ها در برابر هفده درصد موافق قرار داشتند و باورکردنی نیست که هفده درصد بتواند در مقابل هشتاد و سه درصد بایستد. دیگر دوره ی رویارویی فقط با توکل بر خدا گذشته است! روز بعد یا...