سبد خرید

0 out of 5

بهشت و دوزخ

4.95 
این کتاب مرور مختصری بر زندگی دکتر محمد مصدق است. این داستان به روزهای تبعید دکتر مصدق از تیرماه تا آذرماه سال 1319 برمی گردد. راوی داستان دختر نوجوان دکتر مصدق است که شاهد تمامی وقایعی که در آن زمان می افتد، است.