سبد خرید

0 out of 5

بچه پرروهای ننر

5.95 
قسمت هایی از کتاب بچه پرروهای ننر (لذت متن) وقتی پرستارها پسرم را توی بغلم گذاشتند، باورم نمی شد که این قدر تندرست و کامل باشد. او خیلی قوی بنیه بود، و قدش - اگر از بالای شاخ ها تا پایین دم حساب کنیم تقریبا به یک متر و بیست سانت می رسید. حتی زن نظافتچی هم حیرت کرده بود.گفت:...