سبد خرید

0 out of 5

قاموس خزران

8.55 
قاموس خزران رمان راحت‌خوانی نیست. این نکته را خواننده خیلی زود می‌فهمد. اما رمانی‌ست صادق و روراست که قصد فریب ندارد. گر چه بسیاری را در جهان فریفته خود کرده است. اگر عنوان فرعی‌اش رمان – واژه‌نامه است برای جلب مشتری نیست، بلکه واقعن آنچه عرضه می‌کند تعریفی جز این ندارد.