سبد خرید

0 out of 5

کاپوزی

4.95 
بـارها گفته‌ام که داستان‌خوان‌های ایرانی کـم‌حوصله‌اند و خیلی تند می‌خواهند سر و ته یک کتاب را هم بیاورند. حتی بارها سر این موضوع بحث کردیم که چرا بعضی‌ها به محض خریدن رمـانی که مدت‌ها منتظرش بوده ‌اند اول صفحه‌ی آخرش را می‌خوانند تا بدانند آخر قصه چه می‌شود و بعد می ‌روند سراغ صفحه‌ی اول.