سبد خرید

0 out of 5

پدیده رزی

14.45 
قسمت هایی از کتاب پدیده رزی (لذت متن) «تقدیم به کامل ترین زن دنیا.» خوش شانس بودم که پدرم آنجا نبود. «کامل»، صفتی مطلق است که نمی تواند «ترین» بگیرد، مثل «منحصر به فرد» یا «باردار». عشقم به رزی آنقدر قدرتمند بود که باعث شد مغزم اشتباهی دستوری انجام دهد. اما به این نتیجه رسیده بودم که «خودم بودن»، با...