سبد خرید

0 out of 5

چیدن یال اسب وحشی

5.95 
قسمت هایی از کتاب چیدن یال اسب وحشی (لذت متن) ما پنج نفر بودیم. همه با هم، عصر جمعه ی آخر دی ماه، از زندان گنبد ازاد شدیم. ولی فقط نیم ساعت بعد از آزادی، فقط من زنده مانده بودم. از زندان پیاده راه افتاده بودیم سمت شهر. جاده ی زندان اختصاصی نبود ولی هیچ ماشینی از آن ازراف رد...