سبد خرید

0 out of 5

مرز

5.75 
تازگیا فكر می‌كنم ما می‌ایستیم یه جا. زندگی می‌آد قشنگ از رومون رد می‌شه. ما می‌خوایم نگهش داریم، نمی‌شه. مجبور می‌شیم خودمون رو آویزونش كنیم. نه؟ زندگی می‌ره می‌ره و هی دور می‌شه، ما رو هم تا یه‌جایی می‌كشه، بعد كه می‌بینیم دیگه زورمون به‌ش نمی‌رسه، می‌خوایم یه اثری روش بذاریم، یه چیزی به‌ش بدیم كه لااقل اگه خودمون درجا...