سبد خرید

0 out of 5

چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم

19.75 
زمان: دهه‌ی 40 شمسی. مکان: آبادان، شهر همیشه گرم جنوب ایران. در خانواده‌ای ارمنی مادر سی و چند ساله با همسر و سه فرزند سعی دارد همسر و مادری نمونه باشد و هست تا همسایه‌های جدید از راه می‌رسند و ...