سبد خرید

0 out of 5

قسمت دیگران

8.45 
ین مجموعه مشتمل بر هفت داستان کوتاه است که در آن برای مثال، گاه نویسنده برای تبدیل وقایع به واقعیت داستانی با پیچشی در طرح داستان، ان را رازآمیز می سازد، مانند داستان "روزی که رفتم بلیت قطار بخرم".
در حال بارگذاری ...