سبد خرید

0 out of 5

کارنامه اردشیر بابکان

4.95 
قاسم هاشمی‌نژاد، داستان‌نویس، کارنامه را ابتدا از اصل پهلوی به فارسی برگردانید و سپس سال‌ها برای آماده کردن متن نهایی وقت صرف کرد. مشخصه‌ی متن حاضر در برجسته‌تر شدن خصائص داستانی آن، و تبدیل شدنش به داستانی زنده و خواندنی است. کوشیده شده با استفاده از دریِ کهن، زبانی پرداخته شود که با قدمت کارنامه همخوانی داشته باشد.