سبد خرید

0 out of 5

بندهاي خالي

7.25 
برای کسی که می خواهد بنویسد، هر حادثه ای و هر تغییری می تواند یک امکان جدید باشد، یک سوال جدید، یک جست و جوی جدید و... یک تجربه ی انسانی جدید... و شاید یک پیاده روی جدید. و برآیند کلی سوال هایی که حوادث عجیب این سال ها باعث به وجود آمدن شان می شد، برای من این بود...