سبد خرید

0 out of 5

آنالي

4.95 
آنالی یک اسم ترکی است به معنی مادردار. این را همان روز اولی که دیدمش به من گفت. مثل یک راز که فقط به من می گویدش. از همان روز وقتی این را در گوش من گفت و نفس خیس و نمناکش سرازیر می شد توی سرم، می دانستم برای همیشه اسمش در وجودم نقش شده است.