سبد خرید

0 out of 5

موسم هجرت به شمال

6.95 
قسمت هایی از کتاب موسم هجرت به شمال فاخته ها هر ساله برای بهار کوکو می کردند. سالن برت هر شب با عاشقان بتهوون و باخ پر می شد و چاپخانه ها هزاران کتاب در زمینه ی هنر و اندیشه طبع و نشر می کردند... سی سال من جزئی از همه ی این ها بودم و در متن آن زندگی...