سبد خرید

0 out of 5

آن‌جا که برف‌ها آب نمی‌شوند

4.95 
قسمت هایی از کتاب آن جا که برف ها آب نمی شوند حس کرد یکی از اتومبیل هایی که باسرعت از کنارش می گذشتند برای او ایستاده است. سرش را پایین آورد. پژو نقره ای تمیزی روبه رویش ایستاده بود و شیشه ی سمت او آرام و یکنواخت پایین می رفت. پشت فرمان، مرد خم شده بود و نگاهش می...