سبد خرید

0 out of 5

شب ممکن

9.95 
«شب ممکن» رمانی ست با واریاسیون های تکنیکی و روایی زیاد، که روی زندگی طبقه ی متوسط اقتصادی و الیت فکری تمرکز دارد. در این اثر نویسنده سعی می کند در غالب یک ساختار پیچیده، زندگی عده ای را به تصویر بکشد و با خواننده ی اثر، یک چالش متقابل را در باب داوری حقیقت ماجرا آغاز کند. در هر...