سبد خرید

0 out of 5

دختری که خودش را خورد

4.95 
قسمت هایی از کتاب دختری که خودش را خورد تنهایی. اگرچه این مدت آرزوی این را داشتم که مدتی تنها باشم، اما این تنهایی فقط وقتی برایم شیرین بود که با طاووس قهر بودم. توی انباری ساعت ها در تنهایی می نشستم و سیگار می کشیدم، اما صدای شیر آب می آمد. صدای ظرف شستن طاووس یا ماشین لباسشویی که...