سبد خرید

0 out of 5

بیست: رمان ترک سیگار

13.95 
تنها چیز کشیدنی موجود در خانه همان سیگاری بود که آن بار از جولین گرفته بودم. آن را در جعبه ابزار فلزی اندازه گیری هلیکس ام گذاشته بودم، بین دو جفت پرگار و کنار مدادهای نوک تیز اچ بی. چمدان هایم را باز کرده بودم و جولین اشتباه می کرد، چون به جای ترحم به خود تنها جوراب و شلوار...