سبد خرید

0 out of 5

اين هم بهار

7.25 
این کتاب از 9 داستان کوتاه تشکیل شده است که هر کدام در حال و هوایی متفاوت خلق شده اند. داستان های مجموعه داستان «این هم بهار» در فضاهایی متفاوت نسبت به آثار دیگر این نویسنده به نگارش در آمده اند و یکی از ویژگی های مشترک این داستان ها آن است که همگی آنها در سال 86 نوشته شده...