سبد خرید

0 out of 5

روزگار سپری‌شده مردم سالخورده

78.55 
قسمت هایی از کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده همه ی نحسی ها با عر عر آن کره خر وامانده شروع شد. کره خری که بابام مرغ و نه تا جوجه هاش را باش تاخت زده بود، کره خر غرشمال ها. هنوز آفتاب نزده بود که در خانه مان را زدند. عمه ت خورشید رفت پشت در و خبر آورد...