سبد خرید

0 out of 5

بهار 63

4.95 
من خیانت می کنم. به خودم خیانت می کنم. به چیزهایی که فکر می کنم. خیلی ها فکر می کنند آدم اول خیلی با خودش کلنجار می رود، خیلی آره نه می گوید تا بالاخره تصمیمش را می گیرد. اما همه ی آدم ها خیانت می کنند بعد برایش دلیل پیدا می کنند. من هم وقتی به تهمینه خیانت کردم...
0 out of 5

چتري كه باد برد

6.55 
برگه را برداشتم و بخش چسب دار آن را روی در حمام فشار دادم. سرم گیج می رفت و حس می کردم که این خشم آنی بدنم را ناگهان گداخته و دردناک کرده است. حوله سفید را به دیوار آویختم و شیر آب داغ را باز کردم. رخت ها را از تن بیرون آوردم و زیر آب ایستادم و چشم...
0 out of 5

حاشیه نشین های اروپا

4.95 
فرهاد پیربال ، نویسنده ، شاعر و نقاش کرد ، سال 1961 در شهراربیل متولد شد . او دانش آموخته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه صلاح الدین اربیل و رشته ادبیات کردی در دانشگاه سوربن فرانسه است .
0 out of 5

سال های عقرب

4.95 
اسحاق کارگری است که همراه خانواده دوران تبعید خود را در یک شهر بندری می‌گذراند. مادر پیر با نفسی که دیگر به خس‌خس افتاده با خود عهد کرده است تابیشتر بخوانید
0 out of 5

سفر خاک

4.55 
دیروقت رسیدیم،عادل گفت:«این وقت شب خوب نیست مزاحم عممو یوسف بشیم»راست میگفت.رفتیم مسافرخانه «خسروی» شب جمعه بود و شلوغ مشتی سرباز و تک و توکی خانواده،شاید هم عازم خراسان. مسافرخانه چی به بسته های چای نگاه کرد و گفت:«فروشیه؟» عادل گفت:«سوغاتیه
0 out of 5

عبور از متن برهوت

4.55 
کتاب عبور از متن برهوت/ در این آبادی های سر راه حتی یک زن ندیدم. که این از وجوه مشخص عبور از برهوت در جزیره العرب است. یعنی فقدان زنبیشتر بخوانید
0 out of 5

عروس چوپان ها

4.95 
هیچ کدام از وصلت های اسطوره ای از حیث رویدادها و نیازهای که به آفرینش آن منجر شده و نقشی که در پیدایش و گسترش تمدن ایفا کرده قابل مقایسهبیشتر بخوانید
0 out of 5

میان جیوه و اندوه

7.55 
خاطرات زیادی از تو ندارم اما زیاد به تو فکر می کنم و از هر خیابانی که می گذرم قبلاً در حال فکر کردن به تو از آن گذشته ام
0 out of 5

یاسمن در باد

4.95 
اسماعیل یوردشاهیان، با نام مستعار و هنری اورمیا، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و نقاش هم‌روزگار ماست. اسماعیل یوردشاهیان(اورمیا) متولد 1334 ارومیه، شاعر، نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه است. از میان شعرهای او می‌توان به مجموعه‌های نيار (1349. انزلی – اورميه)، کوزه (1350. نشر مجله سخن- تهران)، مرثيه‌های کولی (1353، نشر مجله سخن- تهران)، خيمه درپایيز( 1369، نشر رودکی- اورميه)، آبی در...