سبد خرید

0 out of 5

جاناتان مرغ دریایی

6.55 
جاناتان مرغ دریایی داستان مرغ دریایی ای که نمی خواهد مثل بقیه مرغان دریایی زندگی کند، می خواهد تندتر و بالاتر پرواز کند. اما همنوعانش تغییر را دوست ندارند و او را از جمع خود می رانند. اما به راستی، جاناتان تنها مانده است یا مرغانی که او را راندند؟
0 out of 5

چرک

4.55 
چرک روایتی است از یک زن مین سال با دندانی آبسه کرده که ماجراها و اتفاق های نامتعارفی برایش رقم می خورند. جنیدی در این رمان این زن را که معلمی می کند با وجهی از شهر و جامعه روبرو می کند که بی رحمانه، مشوش و پر از غافلگیری است. قهرمان تنهای او که چرک امانش را بریده در...
0 out of 5

زیبا

9.55 
منتقدان، آثار لودمیا اولیتسکایا را نمایشی از ظریف ترین و پنهانی ترین احساس های طبیعی انسان می دانند و توجه عمیق او را به جزییات زندگی انسان می ستایند. این کتاب از زبان روسی به فارسی ترجمه شده است.
0 out of 5

نشسته ام کنار خودم

4.95 
کنار خودم نشسته ام و استخوان هایم را به شکل اسبی می تراشم تا از این سرزمین دور شده باشم