سبد خرید

0 out of 5

از میان تارهای مرتعش

4.95 
خیلی بوی بدی گرفته‌ایم. احتمالا دارند می‌برندمان سردخانه... خیلی خوب است. دست كم آنجا هوا این طور گرم نیست اما نمی‌دانم آنجا چه جور جایی است. مهدی از رضا می‌پرسد پس كی خاكمان می‌كنند؟ رضا می‌گوید مگر همین جور الكی است؟... كلی دنگ و فنگ دارد.
0 out of 5

پانته آ

8.25 
فرمانده از بالای بام لبخند مغرورانه ای می زند و می گوید: «فردا به پایتخت می بریمش، او پیشکشی شایسته برای سرورم کوروش بزرگ است.» و دوباره زیر لب خطاببیشتر بخوانید
0 out of 5

زندگی نامه ی سیاسی آنگلا مرکل

4.95 
زندگی نامه و شرح حال “آنگلا مرکل” صدراعظم کشور آلمان و بنا به ارزیابی بسیاری از رسانه ها و مجلات، قدرت مند ترین زن جهان، در قالب کتابی با نامبیشتر بخوانید
0 out of 5

سه‌قطره خون

8.95 
قسمت هایی از کتاب سه قطره خون هنوز یک ساعت دیگر مانده تا شام مان را بخوریم، از همان خوراک های چاپی: آش ماست، شیربرنج، چلو، نان و پنیر، آن هم به قدر بخور و نمیر. حسن همه ی آرزویش این است یک دیگ اشکنه را با چهار تا نان سنگک بخورد، وقت مرخصی اون که برسد عوض قلم و...