سبد خرید

0 out of 5

ولی دیوانه‌وار

8.95 
ارسطویی “ولی دیوانه وار… را به شیوه ای خاص روایت کرده و یکی از مهم ترین آثار خود را آفریده است. او در بیان داستان و ماجرای خود به شکلی هوشمندانه، تکنیکی و متفاوت با ساختارها و قواعد کلی و رایج قصه گویی عمل کرده و هویت راوی را در روند رمان و مرور برهه های گوناگون تاریخ نمایان ساخته...