بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

احمد ميرعلايي

4.95 
در کتاب طوق طلا  مجموعه هشت داستان کوتاه از هفت نویسنده معاصر غربی فراهم امده است.علت درج دو داستان از یکی از نویسندگان برنارد مالامود تکیه برای نکته است کهبیشتر بخوانید
0 out of 5

پری شهر

7.55 
با شما می‌بینم، می‌شنوم و حس می‌کنم غم‌ها و شادی‌ها و عاشقانه‌های مردم شهری را که در هوای آن نفس می‌کشم.با این تفاوت که من از دریچه‌ی چشمان خودم می‌بینمبیشتر بخوانید
0 out of 5

جوجه تیغی

4.55 
ایان هیچ یک از داستان ها را حتی خوانندگان باهوش هم نمی توانند به راحتی پیش بینی کنند. نویسنده هیچ تعهدی نداده است که پایان داستان ها همیشه تلخ یا خوشایند باشد. گاهی مجرم واقعی پیدا نمی شود.گاهی بی گناه مجازات می شود و گاهی گناهکار تبرئه می شود. گاهی همه چیز ناشی از یک اشتباه ساده و سوء تفاهم...
0 out of 5

خداحافظ دلدادگی

11.05 
من برای خودم زنده ام یا تو؟ آیا مالک تن خودم هستم؟ چشم و دهان و لب و دست و پا و گوش و زبان و آن‎ها برای من زندهبیشتر بخوانید
0 out of 5

زندگی بر شاهراه قدیم رم

4.95 
قسمت هایی از کتاب زندگی بر شاهراه قدیم رم مادرم به طویله می رود تا گاو را بدوشد. می رود و مدتی طولانی برنمی گردد. ناگهان عمه ام صدا می زند: آهای دختر، پس این عروس مون چی شد؟ رفت طویله و نیومد. همگی به طویله می دوند و می بینند مادرم کودکی با چشمان آبی در آغوش گرفته و...
0 out of 5

مامان و من و مامان

12.95 
مایا آنجلو در این اثر فقط درباره نحوه برخورد و ارتباط با مادرش سخن گفته است و کتاب حول این قضیه است. اتوبیوگرافی‌های این نویسنده شبیه داستان است؛ حول یکبیشتر بخوانید