سبد خرید

0 out of 5

آخرین جزیره

8.95 
حالا این جاییم. کفاره‌ی گناهی را که مرتکب شده‌ایم می‌دهیم. اجازه دادیم تا مردی گول‌مان بزند. کور کورانه دنبالش راه افتادیم. حالا هم تاوانش را پس می‌‎دهیم. تاوان فراموش کردن مفهوم «انسان معترض» ، فرومایگی ، کوته‌نظری ، بی تفاوتی، سرخم کردن مقابل دیکتاتور و دلخوشی‌های کوچک را پس می‌دهیم. این ، حکایت گناه‌های کوچک ما در زندگی روزمره است،...
0 out of 5

جان شیرین و شش داستان دیگر

7.55 
مونرو از محبوبترین نویسندگان انگلیسی زبان داستان‌ کوتاه معاصر است و پس از سائول بیلو، دومین نویسنده کانادایی و سیزدهمین زنی است که برنده جایزه نوبل می‌شود. مونرو می‌گوید زمانیبیشتر بخوانید
0 out of 5

زن شبانه ی موعود

4.95 
چترها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را، خاطره را زیر باران باید برد   با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جست زیر باران باید ….. خوابید زیر باران باید بازى کرد زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت زندگى تَر شدن پى...
0 out of 5

صدایی از دیوار

4.95 
بچه که مُرد مادرم خُرد شد نه یک دفعه بلکه تکه به تکه مثل بشقاب هایی که یکی پس از دیگری از قفسه سقوط می کنند و خُرد می شوند. هرگز نفهمیدم چه موقع اتفاق می افتد به این ترتیب تمام مدت در حالت انتظار عصبی و بی قرار بودم. پدرم به شیوه ی متفاوتی خُرد می شد. او سعی...