سبد خرید

0 out of 5

تجریش

6.95 
از غروری که می‌توانستم به عنوان تکیه‌گاهی برای دختر جوان داشته باشم تهی شده‌ام و می‌توانم با خیل راحت وقت له کردن ته سیگارم در پیچ یک خیابان شلوغ کمی مکث کنم، سال‌ها را به ثانیه تقسیم کنم و رد چهار ثانیه‌ای که ته سیگار را شکنجه می‌دهم زندگی‌ام را از نظر بگذرانم، بعد هم به دختری که منتظر است...
0 out of 5

داپلر

4.95 
داپلر رمانی نسبتا طنزآلود است که به ماجراهای شخصیتی به همین نام می پردازد که پس از چند صباحی زندگی درشهر از آنجا خسته میشود و به زندگی در جنگل پناه می برد‏.‏داپلر در آنجا متاثر از شرایط تازه زندگی اش ، به نقد بسیاری از باورها و عقاید جامعه و شرایط مردم می پردازد
0 out of 5

عشق نامرئی

9.99 
هر کدام از داستانهای این مجموعه به ظاهر از چیز دیگری می‌گویند ولی مخاطب با خواندن آنها آنچه در زیر پنهان است را کشف می‌کند؛ آنچه را که قهرمانان رابیشتر بخوانید
0 out of 5

نسترن‌های صورتی

17.25 
بیشتر داستانهای این کتاب، همچون دیگر آثار رضا جولایی، چون ژرف نگریسته شوند تصویری از حیات فردی و مناسبات اجتماعی انسان ایرانی را طرح می کنند و در نگاهی وسیعتر تمهیدی هستند برای مطرح کردن دغدغه های اصلی بشری.
0 out of 5

یخ

7.25 
یخ داستان مردی را توصیف می کند که در شبی برفی، در جاده می ماند و به این ترتیب درگیر مسایلی پیش بینی نشده می شود. در این داستان شخصیت و زمان محدود است و به این خاطر همه چیز در لحظه رخ می دهد. تم اصلی این رمان، ترس و خشونت است که با استفاده از فضاهای برفی، شب...