سبد خرید

0 out of 5

خاکستر

5.55 
کتاب حاضر رمانی است پیرامون موضوع مفاسد اقتصادی، جامعه و آدم های امروزی آن؛ شخصیت اصلی رمان مدیر شرکتی بزرگ به نام مظفر است که با مرگ زنی به نام لادن که او را از خود و شرکتش طرد کرده رو به رو می شود.
0 out of 5

راهنمای کهکشان برای اتواستاپ‌زن‌ها

13.95 
قسمت هایی از کتاب راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها می دونی، آرمان گرایی چیز خوبیه. صداقت علمی و پای بندی به حقیقت در تحقیقات هم درسته. این ها همه ش سر جای خودشون معتبر و محترمن. جست و جوی حقیقت به هر بهایی، این هم خیلی شیکه و چی بهتر از این! اما، البته می بخشیدها، زمانی می رسه...
0 out of 5

قصه های بابام

6.85 
این کتاب از 14 داستان به هم پیوسته تشکیل شده است که عنوان برخی از آنها عبارتند از ناقوس عروسی، بزها روی بام، گوساله کوچولو، مهمان شبانه و قصه خروسبیشتر بخوانید