سبد خرید

0 out of 5

می توان فراموش کرد

4.95 
این داستان تصویری تكان دهنده از آلمان نازی و واپسین سالهای جنگ جهانیدوم به دست می دهد...
0 out of 5

نادرشاه و دختر کولی

9.75 
پسری به نام نادر که از پدرش، سیاووش، تصویر یک زن کولی (کولیان شاد و بی پروا شبیه باد به همه جا سفر می کنند و قادر به آینده بینی هستند) را به ارث برده، می خواهد سر از این معما و راز بی معنا درآورد. او که به زن کولی داخل عکس دل بسته، پس از حضور در یک...