سبد خرید

0 out of 5

در جستجوی آبی‌ها

6.75 
این کتاب بخش دوم از یک چهار‏گانه است، چهارگانه‏ای که نام کتاب اول آن بخشنده است. کایرا دختر یتیمی است که با پاهای کج متولد شده است. او در دهکده‏ای زندگی می‏کند که طبق قواعد حاکم بر آن‏جا، افراد معیوب از حق زندگی محروم‏‏اند. بعد از مرگ مادرش، کایرا نگران آینده‏اش است چرا که دیگر پشتیبانی برای زندگی در دهکده...
0 out of 5

سنگ، سین آخر

13.95 
کیوان ارزاقی متولد ١٣٥١ با کتاب سرزمین نوچ وارد عرصه نویسندگی شد و سپس رمان‏ های زندگی منفی یک، بی‏ نازنین و شورآب را نوشت.
0 out of 5

صدای افتادن اشیاء

14.95 
قسمت هایی از کتاب صدای افتادن اشیا صدای فریادی خفه، یا چیزی هم صدای فریاد شنیده می شود. صدایی هست که هیچ وقت نمی توانم یا نمی توانستم باز شناسم. صدایی که انسانی نیست یا فراانسانی است. صدای جان هایی که می میرند و ضمنا صدای شکستن اجسام. صدای سقوط از بلندی، صدای مقطع و در عین حال ابدی، صدایی...