سبد خرید

0 out of 5

انجمن نکبت‌زده‌ها

14.25 
قسمت هایی از کتاب انجمن نکبت زده ها می نویسم من در این مدت کوتاه به کشف مهمی نائل آمدم. در جامعه زخم هایی هست که تاکنون درمان قطعی برایشان ابداع نشده است اما فاجعه آنجاست که این زخمها نمی کشند، عفونت می کنند و در نهایت به دیگری سرایت می کنند. من این مطلب را با جفت چشمهای خودم...
0 out of 5

حیف که حرف نمی زنند

10.75 
«حیف که حرف نمی زنند» رمان طنزی بی نظیر در ژانر نیمه خودزندگی نامه و از پیشگامان این نوع ادبی است. نویسنده و دامپزشک انگلیسی، جیمز هری یت، تجربه ی خود در درمان دام ها را با زبانی چنان شیرین بازآفریده که خواننده را در دنیای خودش غرق کرده و لحظه هایی بسیار لذت بخش برای او فراهم می کند....
0 out of 5

ستون های بی سایه

6.55 
از صبح دیوانه وار از این کوچه به آن کوچه می روم. چنگ می اندازم به هر خاطره ای که دور کند مرا از این دردی که بی صدا درونمبیشتر بخوانید
0 out of 5

قطار سریع السیر یوگسلاوی

7.45 
کتاب حاضر دربردارندۀ 12 داستان کوتاه با درون مایه جنگ و تبعید است که برخی از آن ها را می توان شاهکار ادبی نامید؛ نویسنده در قالب داستان، با نگاهی واقع گرایانه و گاهی همراه با طنز و خیالباقی به روایت وقایع و اتفاقات یوگسلاوی و جنگ های بوسنی می پردازد.
0 out of 5

گاماسیاب ماهی ندارد

8.25 
دور دست را که می دید رودخانه ی باریک گاماسیب بود که توی دشت می چرخید و جلو می رفت. همین چند روز پیش بود. با بچه ها و حسین آمده بودند لب رودخانه. همان جا که دو شاخه می شد و بین شاخه ها جزیره کوچکی سر بیرون آورده بود و بهرنگ اصرار داشت به شنا خودش را به...
0 out of 5

مه

12.25 
مه یکی از اصیل ترین آفرینش های ادبی و چالشی است بین آفریده شده و آفریدگار بر سر جاودانگی و نیز حدیث عشق و وفاداری و تنهایی. این نخستین داستان بلند از این نویسنده است که زبان اسپانیایی به فارسی برگردانده شده است.