سبد خرید

0 out of 5

تو به اصفهان بازخواهی گشت

13.25 
مصطفی انصافی نویسنده ی جوانی ا ست که در اولین تجربه ی روایی اش رمانی نوشته مملو از داستان های ریشه زده در تاریخ. رمان تو به اصفهان بازخواهی گشت روایتی ا ست چندسویه از زندگی و سوال های چند شخصیت که به خاطر جبر مکان و زمان در موقعیتی خاص کنار هم قرار می گیرند. استاد دانشگاهی جوان و...
0 out of 5

یک گربه، یک مرد، یک مرگ

4.95 
ابراهیم در میان خواب و بیداری بر صندلی نشسته بود و می‌پنداشت خواب بدی می‌بیند. در فروشگاه آهلنس بود، در اتاق سرد و ناخوشایند انتظامات. زیر چراغ‌های پرنور، برهنه بود و تنها شورت به پا داشت. از وضعیتی که دچار شده بود چنان خجالت می‌کشید که نمی‌دانست چه کند. چشم‌هایش را می‌بست و سعی می‌کرد همان‌جا بخوابد. مأموران انتظامات فروشگاه...
در حال بارگذاری ...