سبد خرید

0 out of 5

سیصدوبیست‌وپنج

7.95 
کتاب «سیصدوبیست وپنج» نوشته ی «حمیدرضا صدر» است. «آخرین ساعات آقای نخست وزیر»، «پیش به سوی نخست وزیری»، «کنارزدن اسدالله اعلم»، «طعم بهار صدراعظمی» و... عنوان برخی از بخش های کتاب هستند. نویسنده در این کتاب، زندگی و مرگ حسنعلی منصور، نخست وزیر ایران در دهه ی 1340 را زیر ذره بین برده و دوره ی پرتب وتابی از تاریخ...