سبد خرید

0 out of 5

شاهراه

15.55 
کتاب شاهراه نوشته سینا دادخواه رمانی خواندنی است که مانند همیشه از دغدغه‌های او صحبت می‌کند؛ پسر بودن در تهران. شاهراه روایت زندگی پسری است که در تهران زندگی می‌کند و مدام به گذشته‌اش برمی‌گردد و خاطراتش را مرور می‌کند. گویی با این مرور خاطرات در تلاش است تا رازی را پنهان یا آشکار کند. او از گذشته‌ای‌ حرف می‌زند که با پدرش گذرانده و از...
0 out of 5

شب در مسیر غرب

9.25 
قسمت هایی از کتاب شب در مسیر غرب هیچ حیوانی، هرچه قدر هم سریع، به اندازه ی شیری حمله ور در فاصله های چندیاردی سرعت ندارد. سرعتی که بیشتر از سرعت فکر است و البته همیشه سریع تر از فرار. زیر دست مهار شده ام انقباض و انبساط عضلات بولر را حس کردم که خشم فزاینده اش در جوش و...