سبد خرید

0 out of 5

زندگی به روایت چخوف

21.55 
با گذشت افزون بر یک قرن از تاریخ نگارش بسیاری از داستان ها و نمایشنامه های چخوف، نه تنها این آثار طراوت و تازگی خود را از دست نداده اند، بل هنوز مسائل و ماجراهایی که شخصیت ها و قهرمانان آنها را درگیر خود می کنند در بسیاری از کشورها و جوامعی که بی عدالتی و ستم طبقاتی بر آنها...
0 out of 5

نظیره های غنایی منظوم

7.25 
کتاب «نظیره های غنایی منظوم» نوشته ی «سیدمرتضی میرهاشمی» است. «هشت بهشت»، «جمشید و خورشید»، «همای و همایون»، «یوسف و زلیخا» و «فرهاد و شیرین» عنوان فصل های کتاب است.بیشتر بخوانید