سبد خرید

0 out of 5

اسرار

9.25 
کنوت هامسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1920
0 out of 5

کتاب دلواپسی

17.25 
کتاب دلواپسی که پسوا بیش از بیست سال زمان برای نوشتن آن سپری کرد، سندی از اندوه هستی گرایانهٔ اوست. این کتاب به اموری چون پیدایش انسان، مفهوم زندگی وبیشتر بخوانید
0 out of 5

مرا به خاطره‌ی باد مسپار

5.55 
آدمی ، سنگ تراشِ رویایی باید باشد رها شده از دهان باد ، شاید هم که آدمی خود باران باشد وقتی آسمان آبی را نگاه می کند و کنارِ مهتابی پر ستاره می شود