سبد خرید

0 out of 5

پایان خوش ناتمام

5.55 
آن زمانی که کاوه میرعباسی خبر داد بنا دارد ترجمه را کنار بگذارد و از این به بعد رمان نوشتن را به هر کار دیگری ترجیح میدهد? خیلیها این روزها را برای او پیشبینی نمیکردند که نخستین رمانش یعنی«سین مثل سودابه» در نشر افق در فاصله اندکی به چاپ دوم برسد و در صدر پرفروشهای بازار کتاب قرار بگیرد. حالا...
0 out of 5

مهمان ناخوانده

12.95 
تازه ترین اثر نویسنده "زن همسایه" و "غریبه ای در خانه" از پرفروش های نیویورک تایمز و یو کی ساندی تایمز
0 out of 5

ميراث شوم

10.25 
کتاب میراث شوم اثر سالتیکوف شچدرین داستان خاندان گالاوليف است و در واقع شرح انحطاط طبقه نجبا و مالكان آن عصر روسيه است. آرينا پتروونا كه گذشته از حركت و كرداربیشتر بخوانید