بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

خاطرات دو عروس جوان

8.55 
خاطرات دو عروس جوان یکی از آثار مجموعه جاودانی بالزاک ” کمدی انسانی ” است . این رمان تنها رمان بالزاک است که بر اساس مکاتبه و نامه نگاری نوشتهبیشتر بخوانید
0 out of 5

عصب‌کشی

8.55 
محمدهاشم اکبریانی رمان‌هایی منتشر کرده که اغلب حال‏وهوایی تجربی داشته‌اند و مخاطبان‌شان نیز او را با این روحیه‌ی تجربه‌گرا می‌شناسند. اما جدیدترین رمانِ او، عصب‌کشی، روایی‌ترین و داستان‌گوترین کتابش محسوب می‌شود. اکبریانی در این رمان تلاش کرده تا با محور قرار دادنِ یک شخصیت متفاوت قصه‌ای بسازد که درش حال‏وهوای اجتماعی در چند فضای متفاوت با این قهرمان گره می‌خورد....
0 out of 5

مجموعه اشعار نسرین جافری

8.95 
شاعر اجتماعى كسى است كه رشته روابط عميق اجتماعى را مى‌بيند، و مغز حوادث را مى‌گيرد، و خطوط اساسى سير اجتماعى را تعقيب مى‌كند، شاعرى كه با روح رابطه‌هاى اجتماعى كارى نداشته باشد، به‌ناچار درباره عشق‌هاى فردى و چيزهاى سطحى شعر خواهد گفت، و چون رابطه عميق با پيرامونش ندارد، دير يا زود متوقّف شده و به انحطاط خواهد گرائيد....
0 out of 5

مدرسه زیبایی کابل

16.95 
آن هنگام که «انسان غربی» در دل جامعه ای شرقی سکنا می گزیند، جهان شرق در ذهنش چه معنایی می تواند داشته باشد؟ نویسنده مدرسة زیبایی کابل زنی است آرایشگرکهبیشتر بخوانید