بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

دختر خوب (زندگی پنهان مادرم)

19.75 
جازمین دارزنیک در پنج سالگی همراه با خانواده اش ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و در حالی بزرگ شد که چیز زیادی از گذشته ی خانواده اش نمیبیشتر بخوانید
0 out of 5

همسفرها

79.95 
گزیده ای از کتاب همسفرها آقای دیکسون، سه روز و سه شب بود نه زنش را دیده بود نه روبرت پسرش را. برای آنها خیلی دلتنگ شده بود. اما بنابراین اصل مکانیکی که هر عملی را عکس العملی است مساوی و مخلف آن، تصمیم داشت مقاومت نشان بدهد و تا ساعتی که کاری نیافته یا لااقل روزنه امیدی به رویش...