سبد خرید

0 out of 5

چهار درویش

7.55 
چهار درویش به گواهی قدیم‌ترین نسخه خطی تاریخ‌دار مربوط به سال ۱۱۶۳ه.ق و جزو ادبیات داستانی عصر صفوی است. در دوره صفوی تحریر افسانه‌های عامه بیش از پیش معمول شد و آثار معتبری در این عهد به وجود آمد؛ مانند تحریر جدید از اسکندرنامه، طوطی‌نامه، رزم‌نامه، ترجمه رامایانا، ترجمه مهابهاراتا، قصه هزارگیسو، قصه طالب پادشاه‌زاده و مطلوب، قصه ارشد و...
0 out of 5

راه دور…

22.95 
«راه دور…» عنوان خاطرات و زندگی نامه سید علی صالحی، آشناترین نام زنده معاصر در شعر است. این کتاب خواندنی با نثر خاص و تصویری صالحی به رشته تحریر درآمدهبیشتر بخوانید
0 out of 5

میوه درخت سرمستی

21.55 
میوۀ درخت سرمستی رمانی تاریخی است که بیش از هر چیز نشان می‌دهد که بین وفاداری و خیانت چه مرز باریکی وجود دارد.